Köyhyyden haitallisuudesta terveydelle on useita hypoteeseja. Tässä tutkimuksessa tutkittiin psykososiaalisia ja materialistisia hypoteeseja. Keuhkot ovat yksi elinjärjestelmistä, joiden kohdalla sosiaaliset terveyserot ovat erityisen suuret.1 Näiden hypoteesien merkitystä keuhkoahtaumatautiin sairastumiselle ei ole kuitenkaan koskaan tutkittu. Siitä lähtien kun krooninen keuhkoputkitulehdus tunnustettiin lääketieteessä omaksi kokonaisuudekseen, hengitystieobstruktiota on tiedetty esiintyvän enemmän työväenluokassa kuin ylemmissä yhteiskuntaluokissa. Tupakointiepidemia on sittemmin ...