Tupakointi on keuhkosyövän tärkein aiheuttaja kaikkialla maailmassa. Myös geenien on todettu vaikuttavan keuhkosyöpäriskiin. Osa löydöksistä perustuu perhe- tai kaksostutkimuksiin, joissa on arvioitu, miten suuri osuus keuhkosyöpäriskin vaihtelusta johtuu geneettisistä eroista. Tätä riskieron geneettistä osuutta kutsutaan periytyvyydeksi. Keuhkosyövän periytyvyys vaikuttaa olevan pieni perhetutkimusten (0,08)1 ja kaksostutkimusten (0,26,2 0,183) pohjalta, joten geeniperimän erot selittävät vain osan keuhkosyöpäriskin ...

Passiivinen tupakointi ja nivelreuman riski

Reumasairaudet | Anna Karin Hedström | 26. Heinä 2018 kl. 3:46 | ,

Nivelreuma on systeeminen tulehdussairaus, jonka tyyppilöydöksiä ovat nivelten etenevä kudostuho ja autovasta-aineiden muodostus. Tauti jaetaan sitrulliinivasta-ainepositiiviseen ja sitrulliinivasta-ainenegatiiviseen muotoon sen perusteella, onko potilaalla vasta-aineita sitrullinoituneita peptidejä vastaan.1–3 Taudin syynä on monimutkainen vuorovaikutus geneettisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden välillä. Tupakointi indusoi peptidiantigeenien sitrullinoitumista keuhkoissa ja on tärkeä riskitekijä etenkin sitrullinivasta-ainepositiivisen nivelreuman kohdalla.4-6 Se suurentaa myös sitrulliinivasta-ainenegatiivisen nivelreuman ...

Lähes kolmannes tupakointiin liittyvistä ennenaikaisista kuolemista johtuu sydän- ja verisuonitaudeista. Tupakointi 2–3-kertaistaa riskin kuolla valtimosairauksiin.1,2 Tupakointi aiheuttaa kardiovaskulaarisia haittoja useilla eri mekanismeilla: endoteelidysfunktio ja -vaurio, proinflammatoriset ja protromboottiset vaikutukset, lipidiaineenvaihdunnan häiriöt, hyytymisjärjestelmän aktivoituminen, oksidatiivinen stressi ja mitokondriovaikutukset. Yhdessä nämä tekijät kiihdyttävät ateroskleroosin etenemistä, altistavat plakkien repeämiselle ja eroosiolle sekä lisäävät trombinmuodostusta sepel- ja muissa valtimoissa.1,2 ...

MS-tauti (multippeliskleroosi eli pesäkekovettumatauti) on krooninen tulehduksellinen sairaus, jonka kehittymiseen vaikuttavat sekä geneettiset tekijät että ympäristötekijät. MS-taudilla on vahvin geneettinen yhteys HLA-kompleksiin: HLA-DRB1*15-kantajuus suurentaa MS-taudin riskin noin kolminkertaiseksi lähes kaikissa populaatioissa, kun taas HLA-A*02 pienentää riskiä noin 50 %.1,2 HLA-A*02:n puuttuminen on siis taudin riskitekijä. Tupakointi suurentaa MS-taudin riskiä noin 50 %. Arviolta noin viidennes ...

Tupakkatuotteiden haitallisuudesta ei voi olla tietämättä. Tupakkasairaudet ovet yleisiä, vakavia ja aiheuttavat Suomessa 5 000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Tupakoimattoman näkökulmasta tupakoinnilla on vain haittoja. Kahdeksan kymmenestä tupakoivasta on huolissaan tupakan terveyshaitoista ja kuusi kymmenestä on yrittänyt lopettaa – neljä kymmenestä vuoden sisällä ja vain yksi kymmenestä ei haluaisi lopettaa tupakointia.1 Miksi he eivät vain lopeta? ...