Nivelpsoriaasissa biologisten lääkkeiden vertailututkimuksia on kovin harvassa. Tänä vuonna olemme saaneet uutta tietoa SPIRIT-Head-to-Head (H2H) -vertailututkimuksesta iksekitsumabin ja adalimumabin välillä. Tutkimustuloksia esitettiin mm. kansainvälisissä kokouksissa Madridissa ja Atlantassa. Kesäkuun EULAR 2019 -kongressissa Madridissa esiteltiin SPIRIT-H2H -tutkimuksen 24 viikon seurannan tuloksia,1 jotka osoittivat iksekitsumabin olevan samanveroinen tai tehokkaampi kuin adalimumabi nivelpsoriaasipotilailla. Iksekitsumabihoitoa saaneista potilaista 36 % ...