Aivoverenkiertohäiriö (AVH) on yhdessä sydäntautien kanssa keskeisin ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttava sairaus.1 Aivoverenkiertohäiriöllä tarkoitetaan yleisimmin aivoinfarktia tai aivoverenvuotoa tai myös tilapäistä (korjaantuvaa) aivoverenkierron häiriötä. AVH on yleinen myös työiässä ja suurten työkyvyttömyyskustannusten vuoksi se on paitsi merkittävä kansanterveydellinen myös yhteiskunnallinen ongelma.2,3 Tutkimuksemme4 tavoitteena oli kartoittaa työkyvyttömyyden syitä ja kehitystä ennen ja jälkeen AVH:n ilmenemisen, jotta riskiryhmiä ...

Nivelreuma ja työkyky

| Minna Timonen | 19. Joulu 2016 kl. 1:47 | ,

Työ on merkittävä osa aikuisen ihmisen arkielämää. Toimeentulon lisäksi se tuo arkeen struktuuria ja rutiineja. Työkyvyttömyys vaikuttaa mm. henkilön sosiaaliseen asemaan ja elämän roolien muuttumiseen. Työkyvyttömyydellä on taloudellisia vaikutuksia sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Hoitamaton nivelreuma uhkaa työkykyä Nivelreuma on krooninen sairaus ja siksi potilaalla on usein eriasteisia, pysyviä oireita. Työkyvyn menettämisen uhka on merkittävä nivelreumaa ...