Tyypin 1 diabetekseen (T1D) liittyy suurentunut sydän- ja verisuonisairastavuuden ja -kuolleisuuden riski.1 Sydän- ja verisuonisairauksien yhteyksiä suunnitelmalliseen fyysiseen aktiivisuuteen eli tutummin liikuntaan on tutkittu T1D-potilailla verrattain vähän eivätkä yhteydet ole täysin ristiriidattomia.2 Liikunnalla on kuitenkin lukuisia suotuisia vaikutuksia erityisesti sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin, minkä vuoksi sitä yleisesti suositellaan osaksi T1D-potilaidenkin kokonaisvaltaista hoitoa.3 Liikuntainterventiotutkimukset, joissa on ...

Tyypin 1 diabetesta sairastavien henkilöiden kuolleisuuden arvioidaan olevan 3–5 kertaa korkeampi kuin muun väestön.1,2 Diabetesta sairastavien henkilöiden ja muun väestön välinen ero on vähentynyt tämän suhteen, mutta ero on edelleen merkittävä.2−4 Lapsiluvun ja kuolleisuuden välistä suhdetta on aikaisemmin tutkittu suhteellisen laajalti. Useimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ikään suhteutettu kuolleisuus on korkeampi niillä naisilla ja miehillä, ...

Aivohalvauksen jälkeinen ennuste tyypin 1 diabeteksessa

| Stefanie Hägg-Holmberg | 26. Heinä 2018 kl. 2:14 | ,

Tyypin 1 diabeetikoilla on merkittävästi suurentunut riski sairastua aivohalvaukseen, ja tämä riski ilmenee yli 10 vuotta aikaisemmin ei-diabeetikoihin verrattuna.1 Ei-diabeetikoiden eloonjääminen laskee noin 10 % joka vuosi ensimmäisen sairastetun aivohalvauksen jälkeen ja heidän kuolinsyynsä on yleensä uusiutuva aivohalvaus, sydän- ja verisuoniperäinen tapahtuma tai ensimmäisen aivohalvauksen aiheuttamien komplikaatioiden jälkitila.2 Diabetes on yksi vahvimmista huonon ennusteen tekijöistä ...

Tyypin 1 diabetesta pidetään perinteisesti autoimmuunitautina. Taudin syntyprosessi on pitkä ja monimutkainen, ja se on vielä osittain epäselvä. Tiedetään, että tautiin liittyy perinnöllinen alttius, mutta sen lisäksi vaaditaan jokin muu laukaiseva tekijä, joka saa aikaan beetasolujen tuhoutumisprosessin alkamisen. Kliiniset oireet alkavat vasta, kun suurin osa beetasoluista on jo tuhoutunut, mutta sairastumista edeltää pitkä, oireeton vaihe, ...

Tyypin 1 diabetes (T1D) aiheutuu insuliinituotannon romahtamisesta haiman saarekkeiden beta-solujen vaurion ja tuhoutumisen seurauksena. T1D luokitellaan autoimmuunitaudiksi perustuen saarekesoluille spesifisten vasta-aineiden löytymiseen seerumista, tautialttiuden assosiaatioon immuunivasteen säätelyssä keskeisten geenilokusten polymorfismeihin sekä tautiin menehtyneiden potilaiden autopsiassa todettuun saarekkeiden lymfosyytti-infiltraatioon.1 Saarekesolujen rakenteita tunnistavat autovasta-aineet taudin kehittymisen ennustajina Saarekesolujen rakenteita tunnistavat autovasta-aineet havaittiin aluksi käyttäen epäsuoraa immunofluoresenssitestiä, jossa ...

Sydän- ja verenkiertoelimistön sairastavuus on tyypin 1 diabetes (T1D) -potilailla yleistä heikentäen heidän elämänlaatuaan ja ollen myös heidän yleisin kuolinsyynsä.1 Fyysinen aktiivisuus ja sen suunnitelmallisempi muoto, liikuntaharjoittelu, joista tästä eteenpäin käytetään tässä kirjoituksessa yksinkertaistaen yhteistermiä liikunta, muokkaavat lukuisia sydän- ja verenkiertosairauksien riskiin vaikuttavia tekijöitä (esim. endoteelitoiminta, insuliiniherkkyys, lipidiprofiili) suotuisaan suuntaan myös T1D-potilailla, minkä vuoksi liikuntaa ...

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisin sairastavuuden ja kuolleisuuden syy tyypin 1 diabeteksessa (T1D).1 Tiedetään, että liikunta vähentää sydäntapahtumien riskiä sekä koko väestössä että tyypin 2 diabeteksessa. Liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia sydäntapahtumien riskitekijöihin myös tyypin 1 diabeteksessa, joten on oletettavaa, että liikunnalla olisi edullinen vaikutus sydäntapahtumien riskiin myös T1D:ssä.2 Liikunnan yhteydestä sydän- ja verisuonisairauksiin T1D:ssä tiedetään ...