Suolistomme asukit, bakteerit, virukset, hiivat ja alkueläimet, ovat pitkän hiljaiselon ja väheksynnän jälkeen alkaneet nauttia laajaa arvostusta. Suolen mik-robiston geneettinen koodi eli mikrobiomi on kyetty selvittämään ja siten päästy paremmin tutkimaan sitä laajaa osaa mikrobeista, joita ei ole kyetty viljelemään. Mikrobiomi on osoittautunut terveydellemme tärkeäksi. Mikrobiston koostumus on meillä jokaisella yksilöllinen ja läpi elämän melko ...