Astmaa sairastavia on maailmanlaajuisesti 334 miljoonaa ja obstruktiivista uniapneaa sairastavia yli 100 miljoonaa.1 Näin ollen on väistämätöntä, että huomattavalla prosenttiosuudella potilaista on molemmat taudit samanaikaisesti.2 Obstruktiivinen uniapnea on unihäiriö, jossa hengitystiet painuvat kasaan tai ahtautuvat kokonaan tai osittain nukkumisen aikana, mikä aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja -katkoksia.3 Uniapnean oireita ovat mm. kuorsaus, hengityskatkokset, väsymys päiväsaikaan, yöllinen virtsaamistarve ...

Obstruktiivinen uniapnea määritellään hengitysilmavirtauksen rajoittumisena tai estymisenä ja se johtuu ylähengitysteiden unenaikaisesta ahtautumisesta. Jos toistuviin hengityskatkoihin liittyy unen häiriintyminen ja päiväväsymys, puhutaan obstruktiivisesta uniapneaoireyhtymästä. Vähintään 4 % miehistä ja 2 % naisista sairastaa uniapneaa,1 mutta todennäköisesti määrä on tätä suurempi ja uusien epidemiologisten selvityksen perusteella jopa 17 % keski-ikäisistä miehistä ja 9 % naisista sairastaa ...

Virkistävä uni on tärkeä osa kokonaisvaltaista terveyttämme säännöllisen liikkumisen ja terveellisen ravitsemuksen lisäksi. Suomalainen nukkuu keskimäärin 7–7,5 tuntia yössä ja vietämme nukkuen kolmasosan elämästämme. Nukkumiseen käytetty aika on vuosien saatossa vähentynyt merkittävästi. Nyky-yhteiskunnan mukana tuoma hektisyys ja epäsäännöllinen elämäntapa ovat aikaansaaneet myös uniongelmien lisääntymisen. Yhä lisääntyvä tutkimustieto osoittaa kiistattomasti unen häiriöiden haitalliset terveysvaikutukset. Jo pelkästään ...