Atooppinen ihottuma ilmenee yleensä lapsuudessa ennen kahden vuoden ikää. Noin puolella sitä sairastavista lapsista on allergisia oireita ensimmäisen elinvuoden aikana.1 Lapsen atooppinen ihottuma vaikeuttaa koko perheen elämää, mikä johtuu lähinnä lapsen oireisiin liittyvästä univajeesta.2  Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että atooppista ihottumaa sairastavien lasten vanhemmilla on nukahtamisvaikeuksia ja he heräävät öisin useammin kuin terveiden lasten vanhemmat.3,4 ...