Eturauhassyöpä on valittu yhdeksi pilottirekisteriksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Tervey-denhuollon kansalliset laaturekisterit -hankkeessa. Hanke toteutetaan THL:n ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyönä vuosina 2018–2020. Hankkeen päätavoitteena on selvittää, miten kansalliset laaturekisterit voitaisiin organisoida, rahoittaa ja ylläpitää. Eturauhassyövän pilottirekisterin lisäksi hankkeeseen kuuluvat tällä hetkellä iskeemisten sydänsairauksien, selkäkirurgian, diabeteksen, hivin ja reuman rekisterit. Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit -hankkeen tavoitteet ...