Väsymys on tuttua kaikille, niin sairaille kuin terveillekin. Englannin sana fatigue taas kuvaa erästä väsymyksen muotoa, jota suomeksi kutsutaan uupumukseksi tai fatiikiksi. Väsymys yleensä korjaantuu nukkumalla tai lepäämällä, mutta uupumus ei. Uupumuksesta käytetään erilaisia mutta keskenään samansuuntaisia määritelmiä, esimerkiksi seuraavaa määritelmää: ”erittäin voimakas, pitkäkestoinen väsymyksen tunne ja fyysisen ja psyykkisen työskentelykyvyn huononeminen”.1 Jos uupumus jatkuu ...

Kognitiivinen uupumus MS-taudissa

MS-tauti | Sanna Liuha | 18. TOUKOKUU 2018 kl. 3:11 | ,

Uupumus on yleinen oire MS-taudissa.1 Se ilmenee väsymyksen tunteena ennen tai jälkeen tehtävän tai sen kuluessa.2 Sairastavat kokevat uupumuksen heikentävän usein merkittävästi toimintakykyä ja vaikuttavan vahvasti koettuun elämänlaatuun.3 Uupumusta ilmenee myös monissa neurologisissa sairauksissa, mutta MS-taudissa sitä on tutkittu paljon. Kirjallisuudessa uupumus on määritelty useammalla tavalla. Yhden määritelmän mukaan uupumus on ilmiö, jossa voidaan erottaa ...

Uupumus MS-taudissa

MS-tauti | Eija Rosti-Otajärvi | 22. Maalisras 2017 kl. 5:19 | ,

Uupumus on yksi yleisimmistä ja sairastavan toimintakykyyn merkittävästi vaikuttavista MS-taudin oireista. Tavallisuudesta poikkeava uupumus on usein taudin varhaisimpia oireita ja sitä ilmenee arviolta 80 %:lla sairastavista. Uupumusta esiintyy sairastavan iästä ja sairauden kestosta riippumatta kaikissa MS-taudin muodoissa. Se saattaa olla yleisempää progressiivisissa sairauden muodoissa kuin aaltomaisesti etenevissä.1 Uupumus voi heikentää sairastavan työkykyä, sosiaalisten suhteiden ylläpitoa, ...