Kliiniset lääketutkimukset toteutetaan valikoiduilla potilasryhmillä tarkasti määritellyissä tutkimusasetelmissa ja niiden tarkoituksena on osoittaa valmisteen teho ja turvallisuus kontrolloiduissa olosuhteissa. Kliinisten lääketutkimusten ulkopuolelta, esimerkiksi rekistereistä tai sairauskertomuksista, kerättävä ns. real-world data (RWD) on puolestaan tärkeää, jotta voidaan arvioida lääkkeiden vaikuttavuutta, turvallisuutta ja kustannusvaikuttavuutta todellisessa kliinisessä käytössä.1  Vedolitsumabi on tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD) hoitoon tarkoitettu humanisoitu monoklonaalinen vasta-aine, ...