Inhimillisen virheen mahdollisuus on aina olemassa terveydenhuollon moninaisessa ympäristössä, missä ihmiset toteuttavat potilaiden hoitoa, eikä virheitä voi koskaan täysin välttää tapahtumasta. Virheen kuvataan olevan suunnitellun toiminnan epäonnistuminen tai väärän suunnitelman toteuttaminen tavoitteen saavuttamiseksi. Yksittäisiin virhetilanteisiin liittyy usein lukuisia osatekijöitä.1,2 Ennen kuin virheestä tai virheellisestä toiminnasta voidaan raportoida, tulee ymmärtää, mitä virheellä tarkoitetaan. Terveydenhuollon ammatillisen sääntelyn ...