Väestörakenteen ja suurten ikäluokkien vanhentumisen myötä syöpäpotilaiden lukumäärä ja hoitoihin tarvittavat resurssit tulevat nousemaan räjähdysmäisesti. Vahva panostus syöpätutkimukseen on johtanut lääketieteellisiin läpimurtoihin, ja useissa syövissä nykyiset hoidot toimivat erinomaisesti: esimerkiksi rinta- ja eturauhassyövissä suhteellinen viisivuotiselossaololuku on yli 90 %.1 Vaikka yhdeksän kymmenestä rinta- tai eturauhassyöpädiagnoosin saaneesta potilaasta onkin elossa viisi vuotta taudin toteamisen jälkeen, vuosittain ...