EADV 2018: Onycoscopy update

| EADV 2018 | Ihotaudit | SYYSKUU 18, 2018