EADV 2018: Onycoscopy update

| Ihotaudit | EADV 2018 | SYYSKUU 18, 2018