TKI-hoidon lopettaminen CML-CP-potilailla

Giuseppe Saglio | ASH 2017 | JOULUKUU 19, 2017

Asiantuntija: Giuseppe Saglio

TKI-hoidon lopettaminen vastetta menettämättä (hoitovapaa remissio, TFR) on uusi hoitotavoite CML-CP-potilaille. Tutkimuksissa on osoitettu hoitovapaan remission tulokset aina 96 viikkoon saakka ensimmäisen ja toisen linjan nilotinibin (NIL) hoidon lopettamisen jälkeen. Professori Giuseppe Saglio on tutkinut hoidon lopettamisen merkitystä yleisten sairausindikaattoreiden osalta. Aiheesta tarkemmin videolla.