Uutta tietoa COPD:n hoidosta

Christer Janson och Margareta Emtner | Keuhkosairaudet | Yleislääketiede / Perusterveydenhuolto | TAMMIKUU 5, 2017

 

Asiantuntija: Christer Janson och Margareta Emtner

Livsstilsändringar utgör en viktig del i behandlin­gen och det kan många gånger vara svårt att mo­tivera patienterna att ta en aktiv del i detta. Vilka ska behandlingsmålen vara och och hur uppnår man dem bäst? Här får du svaren på: • Vilka ska behandlingsmålen vara vid KOL?

• Livsstilsändringar – vad kan man göra?

• Vilken betydelse har de nya resultaten i förhål­lande till val av behandling?

• Hur ändras pågående behandling – steg för steg?

Seminarium online från torsdagen den 13 oktober klockan 12.05

Föreläsare Christer Janson, professor och överläkare på Allergi- och lungkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala Margareta Emtner, fysioterapeut på Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala Universitet