Uutta tietoa diabeteshoidoista ja kardiovaskulaaririskeistä

Timo Strandberg | Diabetes ja Sydänsairaudet | Yleislääketiede / Perusterveydenhuolto | ELOKUU 26, 2016

Asiantuntija: Timo Strandberg

Diabetespotilailla on kasvanut kardiovaskulaarisairauksien riski, joka pahimmillaan voi johtaa potilaan kuolemaan. Epävarmuutta on liittynyt myös siihen, missä määrin diabeteslääkkeet voivat vaikuttaa potilaan kardiovaskulaariskeihin. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) on vaatinut dokumentoitua näyttöä siitä, että uudet diabeteslääkkeet eivät lisää kardiovaskulaaririskiä.Tästä on aiheutunut lisäkysymyksiä, mm. sen osalta, mitä mahdollisia kardiovaskulaarivaikutuksia diabeteslääkkeillä voi olla. Aiheesta on tehty useita tutkimuksia ja niitä on yhä käynnissä. Mikä vaikutus näillä tuloksilla on hoidon valintaan ja hoitostrategiaan? Miten priorisoida tärkeimmät asiat, HbA1c vai kardiovaskulaaririskit? Vastaukset näihin kysymyksiin kuulet verkkoseminaarin suoralähetyksenä. Seminaarin kesto on 25 minuuttia. Luennoitsijana toimii LKT, Geriatrian professori Timo Strandberg, HYKS, Helsingin ja Oulun yliopistot Uutta tietoa diabeteshoidoista ja kardiovaskulaaririskeistä 29.10. 2015 klo 16.30